O projektu

Je jim 48 až 65 let. Narodili se v době, kdy byly největšími hity Kupředu levá – zpátky ani krok, Ten dělá to a ten zas tohle a Lady Carneval. Je to jediná generace, kterou zastihla sametová revoluce v roce 1989 na vrcholu pracovních i duševních sil. Vnesla do jejich životů mnoho velkých změn: od ruštiny k angličtině, od Tety Sally z časopisu Mladý svět ke Googlu, od psacího stroje k Wordu a od jednoho toaletního papíru značky Harmasan k nepřeberným mnohovrstevným a různobarevným možnostem.

Pro většinu firem jsou neviditelní. My vás ale chceme přesvědčit, že jejich potenciál je velký. Jde jen o to, najít k této nejpřehlíženější generaci Čechů cestu. Moc rádi budeme tuto cestu hledat spolu s vámi.

Studie SilverHeroes 2016 poskytuje celkový i segmentovaný pohled na generaci Stříbrných a její roli a vliv ve společnosti a ekonomice. Zodpovídá tyto otázky:

  • V čem se vymykají obvyklým stereotypům o starších lidech?
  • Jaké hodnoty určují jejich současný životní styl?
  • Jak a kdy nejvíce ovlivňují ostatní?
  • Jak reagují na soudobé trendy? Které z nich přijímají a kterým se brání?
  • O čem sní a čeho se obávají do budoucna?
  • Co je spojuje a v čem se liší?

To a mnohé další můžete najít ve studii SilverHeroes 2016.

Kontaktujte nás...